, కంపెనీ షో - Zhongshan Haoshijiao Electro-optic Co., Ltd.

కంపెనీ షో

IMG_4865

రిసెప్షన్

కార్యాలయం

కార్యాలయం

కార్యాలయం1

కార్యాలయం

టెసింగ్-గది

టెసింగ్ రూమ్

సమీకృత-గోళం

సమీకృత స్పియర్

యంత్రం

యంత్రం

యంత్రం1

యంత్రం

యంత్రం2

యంత్రం

యంత్రం3

యంత్రం

IES-టెసింగ్-రూమ్

IES టెసింగ్ రూమ్

లేజర్ యంత్రం

స్వీకరణ

ఫ్యాక్టరీ-1

స్వీకరణ

టెసింగ్

టెసింగ్

వర్క్ షాప్

వర్క్‌షాప్

వర్క్‌షాప్1

వర్క్‌షాప్

IMG_4860

లైట్ గైడ్ ప్లేట్

లైట్-గైడ్-ప్లేట్

లైట్ గైడ్ ప్లేట్

IMG_4805

గిడ్డంగి